Entries by webdevel

Kontrola technického stavu a provozu zdroje na pevná paliva

Z důvodu  mnoha dotazů,  týkajících  se  kontroly  technického  stavu  a  provozu  kotlů , najdete  zde  přehled  všech povinností provozovatele zdroje na pevná paliva. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za […]